Пленерний проект «Знаки часу»

Пленерний проект «Знаки часу»


Міжнародний Інтеграційний центр Замлиння.Дошка, левкас, іржавий метал, розпис, позолота, лак.

Вже 8 рік як я отримую сходження Духа Натхнення у власне серце на цій землі села Замлиння. Дивна містична природа, чудні і такі щирі та веселі люди Волині мене оточують щоліта і підштовхують до створення робіт. Майже 4 десятка мальованих дошок увійшли в цикл «Фігури» та були виставлені і осіли в колекціях музеїв, галерей на приватних збірках Америки, Канади, Болгаріі, Польщі, Чехії, України: Посольство України в Республіці Болгарія, в Республіці Польща, Музей українського народного декоративного мистецтва, Національний університет «Острозька Академія», Волинський краєзнавчий музей.

Цього року стартував новий цикл «Знаки часу». Розпочаті експерименти з старими дошками та кородованим металом на Vlll Міжнародному іконописному пленері, знайшли продовження в 15 роботах, котрі презентовані в Арт-галереї «Луцьк» ( вул. Б. Хмельницького 1). Сакральні знаки та християнська тема пронизують фольк модернові композиції, накладаючи на себе ковдру природніх фактур екологічного матеріалу.

Знак часу для мене — це все, що є усвідомленим тут і зараз і трансформоване в майбутнє. Не користане і не доглянуте іржавіє. І лише побачене і осмислене набуває вартості і стає знову цінним. Час — як повітря невидиме; і лише з його браком та відсутністю настає смерть і небуття. Самого часу немає і лише артефакти є німими свідками його існування. Велике спасибі Отцю Яну Бурасу за надану творчу майстерню, комфортний простір для життя, щоденні літургії і теплі слова підтримки.


Тетяна Мялковська — відома луцька художниця, викладач, арт-терапевт, яка у своїх роботах використовує багато форм творчості, шукає відповіді на складні питання буття, і нарешті, а може й передусім, намагається своєю творчістю змінювати світ на краще. На створення циклу «знаки часу» її надихнула тема VIII Міжнародного пленеру іконопису і сакрального мистецтва у Замлинні, проте художниця пішла значно далі у своїх роздумах та сакральних реалізаціях, створюючи послідовний цикл творів, які запрошують нас до роздумів над часом, що спливає. Великоформатні зображення змушують затриматися та розшифрувати багатство символів, які вони в собі містять.

Елементом, який поєднує цикл, є надзвичайно важливий для християнства мотив риби, яка є символом Христа (ichtys з грецької. риба — Jesous Christos Theon Hios Soter — Ісус Христос Син Божий Спаситель). Цей символ з’являється у Старому Заповіті для того, щоб пригадати текст із Книги Буття чи історію пророка Йони. Мотив риби неодноразово повторюється у Євангеліях. Адже перші апостоли були рибаками: «Ідіть за Мною, — Я зроблю вас ловцями людей!» — сказав до них Христос (Матвія 4:19). У картинах Тетяни Мялковської риби, які зображені у різних сценах, є свідками історії світу. Художниця зобразила Святого Петра і також ангелів, які тримають риби. Цілісності додає символічний образ бенкету зі столом, хлібом, рибою та вином, над яким підноситься ангел. Надзвичайно захопливими є постаті з німбами, які у своїй святості є дуже звичними. На одній з робіт помітний напис: «Ангел має крила, та не літає. Земний.» І тут мабуть полягає таємниця знаків часу... Бо ними є не лише особи повсюдно відомі чи видатні, але також і ті звичайні люди, які живуть серед нас, і котрі своєю відданістю, роботою і добротою щодня засвідчують Любов. Стримані у кольорах картини несуть у собі спокій та гармонію. Обмеження кольорової гами не випадкове. Кожен використаний колір викликає багатство значень християнського мистецтва. Переважаючий блакитний та синій викликають відчуття небесної дійсності та містицизму. Білий, що їх доповнює, нагадує «нестворене світло», яке Христос відкрив своїм учням на горі Фавор, а доповнення золотом символізує Божу славу і життя у Його Царстві. Мають значення і використані у роботах матеріали: старі дошки, поржавіла бляха як нагадування про час, що минає, так як багато років на них впливали багато внутрішніх та зовнішніх чинників. Матеріали змінювали свою структуру і ,мабуть, надалі будуть змінювати.

Покриті шаром фарби і позолотою, вони отримали нове життя. Їх можна трактувати як символ відродження і нового початку.

Катажина Якубовська-Кравчик.

 


Tetyana Myakowska jest znaną łucką artystką, pedagogiem, art-terapeutką, podejmującą w swojej pracy wiele form twórczości, poszukującą odpowiedzi na trudne egzystencjalne pytania i wreszcie, a może przede wszystkim, starającą się swoją sztuką przemieniać świat na lepszy.Cykl znaki czasu został zainspirowany tematem VIIl Międzynarodowego Pleneru Ikonopisu i Sztuki Sakralnej w Zamłyniu jednak artystka poszła w swoich przemyśleniach i sakralnych realizacjach znacznie dalej, tworząc spójny cykl prac zapraszający do refleksji nad płynącym czasem. Wielkoformatowe przedstawienia prowokują do zatrzymania i odczytania bogactwa symboliki, którą w sobie zawierają.

Elementem spajającym cykl jest niezwykle ważny w chrześcijaństwie motyw ryby, będący symbolem Chrystusa (ichtys grec. ryba — Jesous Christos Theon Hios Soter — Jezus Chrystus Syn Boży Zbawiciel). Występuje on już w Starym Testamencie by przywołać tekst Księgi Kapłańskiej czy historię proroka Jonasza. Motyw ryby wielokrotnie powtarza się także w Ewangeliach. Pierwsi Apostołowie byli przecież rybakami: «Pójdźcie za mną, a uczynię Was rybakami ludzi» — mówił do nich Chrystus (MT 4,19). W obrazach Tetyany Myakowskiej pojawiające się w bardzo różnych scenach ryby są świadkami historii świata. Artystka namalowała św. Piotra ale także trzymających ryby aniołów. Całość dopełnia symboliczny obraz uczty przedstawiający stół z chlebem, rybą i winem nad którym unosi się anioł.Niezwykle ujmujące są otoczone nimbem postaci, będące w swojej świętości bardzo zwyczajne. Na jednej z prac widnieje inskrypcja: «Anioł ma skrzydła a nie lata. Ziemny». I tu chyba tkwi tajemnica znaków czasu... Są nimi przecież nie tylko osoby powszechnie znane czy wybitne ale także żyjący wśród nas zwykli ludzie, którzy swoim oddaniem, swoją pracą i dobrocią każdego dnia świadczą o Miłości.Oszczędne w kolorach obrazy niosą w sobie spokój i harmonię. Ograniczenie wykorzystanych w nich barw nie jest przypadkowe. Każdy z użytych kolorów przywołuje bowiem bogactwo znaczeń sztuki chrześcijańskiej. Królujący błękit i niebieski przywołuje rzeczywistość niebiańską i mistycyzm. Uzupełniająca go biel przypomina «nie-stworzoną światłość», którą Jezus ukazał swoim uczniom na Górze Tabor zaś dopełniające wszystko złoto symbolizuje Bożą chwałę i życie w Jego Królestwie.

Nie bez znaczenia są też wykorzystane do prac materiały: stare deski, zardzewiała blacha są świadectwem mijającego czasu, przez wiele lat poddawane były bowiem działaniu wielu czynników tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zmieniały swoją strukturę i zapewne dalej będą ją zmieniać. Pokryte warstwą malarską i pozłotą zyskały jednak nowe życie. Można je więc odczytać jako symbol odradzania i nowego początku.

Katarzyna Jakubowska-Krawczyk

 

Довідково:

Тетяна Мялковська — керівник ГО «Пятерня», засновник арт студії «Пятерня», член ВО Національної спілки художників України, педагог, арт терапевт, громадський діяч, лауреат премії Йова Конзелевича, лауреат премії Луцького міського голови, учасник Всеукраїнського проекту «Золотий фонд нації», учасник більше 30 Всеукраїнських, Міжнародних та 20 персональних виставок.

ФотогалереяВідео-архівЗМІ про нас, репортажі із наших зустрічей

Запрошуємо   на відкриття виставки робіт учасників  VIII Міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва в Замлинні на Волині
Запрошуємо на відкриття виставки робіт учасників VIII Міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва в Замлинні на Волині "ЗНАКИ ЧАСУ"

Запрошуємо на відкриття виставки робіт учасників VIII Міжнародного пленеру іконопису та сакрального мистецтва в Замлинні на Волині «ЗНАКИ ЧАСУ», що відбудеться 16 листопада 2018 року о 16.00 в залах Галереї Мистецтв, Волинської організації національної спілки художників України, що на вулиці Лесі Українки, 24а

Українська художниця привезла в університет на Рівненщину свою виставку про Сакральні християнські символи
Українська художниця привезла в університет на Рівненщину свою виставку про Сакральні християнські символи

Сьогодні в мистецькій галереї Національного університету «Острозька академія» українська художниця Tetyana Myalkovska відкрила виставку робіт «Знаки часу».

В Острозькій академії відкрили виставки «Парадокси війни» та «Знаки часу»
В Острозькій академії відкрили виставки «Парадокси війни» та «Знаки часу»

У Національному університеті «Острозька академія» 10 жовтня відбулася презентація авторського проекту колишнього бійця АТО Андрія Соломіна «Парадокси війни» та відкриття виставки робіт української художниці Тетяни Мялковської з циклу «Знаки часу». Виставка «Парадокси війни» є цікавим авторським проектом молодого лучанина Андрія Соломіна, який, повернувшись із зони воєнного конфлікту, став учасником благодійного проекту артерапевтичної реабілітації ветеранів АТО під керівництвом Тетяни Мялковської.